دارم کتاب میخونم...

جمعه 27 مهر 1397 06:36 ب.ظ

نویسنده : yefelani ‌
کـاش تمامِ ٺـابسـتان های عمرم را بجای وقت گذرانی با گوشی و انسان هایی کـ هنوز هضمـشان برایم سخت است کمی کتاب میخواندم
آن وقت یقینا وعضم الان این نبود!!
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 27 مهر 1397 06:37 ب.ظ