دارم کتاب میخونم...

سه شنبه 1 آبان 1397 07:14 ب.ظ

نویسنده : yefelani ‌
⚘کارما و نتیجه اعمال از منظر حکیم نظامی گنجوی⚘
‌چو بد کردی مباش ایمن ز آفــات که واجب شد طبیعت را مکافـات ⚘شرح و معنا: (وقتی تو بدی می‌کنی از آسیب‌ها و آفت‌های این عملت ایمن نباش چراکه عالَم طبیعت پاسخت را می‌دهد و بدی می‌بینی) 
‌سپهر آیینه عدلست و شــــــــاید که هرچ آن از تو بیند وا نمایــــد ⚘شرح و معنا: (روزگار آیینه بازتاب کننده عدالت است و قطعا چنین شایسته است که هر عملی از تو ببیند آن را منعکس کند)
‌  منادی شد جهان‌را هر که بد کرد نه با جانِ کسی با جان خودکـرد ⚘شرح و معنا: (جهان ندا داده شد که هرکسی عمل بد انجام دهد درواقع این عمل را با خود کرده است نه با دیگری.یعنی بدکار به خود بدی کرده است)
‌  مگر نشنیدی از فرّاشِ ایــن راه که هر کوچـاه کند افتاد در چـاه ⚘شرح و معنا: (مگر از رسول مکرم اسلام(درود خدا بر وی و خاندانش باد) نشنیدی که هرکس چاهی برای برادرش بِکَنَد خود در آن خواهد افتاد!)  ‌
‌سرای آفرینش سرسری نیســـت زمین و آسمان بی داوری نیست ⚘شرح و معنا: (سرای آفرینش بیهوده نیست و زمین و آسمان بدون داور و حاکم و ناظر رها نشده است) 
‌(خمسه نظامی،خسرو و شیرین،تصحیح درویش،ص۴۷۱،شرح و معنا:جلال‌الدین قطبی)دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 1 آبان 1397 07:12 ب.ظ